Usługi

Chcemy zwiększyć konkurencyjność naszych Klientów

Kompleksowo realizujemy projekty związanie z wdrażaniem systemów SAP

Nasza firma w sposób kompleksowy realizuje projekty związanie z wdrażaniem systemów SAP. Bierzemy pełną odpowiedzialność za całość procesu – od konsultingu i analizy wymagań, przez implementację, pomoc w uruchamianiu systemu po szkolenia i usługi serwisowe.

Doradztwo i Konsulting

Doradztwo i Konsulting

Jesteśmy ekspertami swoich dziedzin i wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, by doradzić rozwiązanie dla konkretnych wyzwań, które mają nasi Klienci. Analiza systemowa wymagań jest kluczowym etapem każdego wdrożenia, dlatego przykładamy do niej szczególną wagę. Już na tym etapie stosujemy sprawdzoną na całym świecie metodykę SAP ASAP. W zakresie naszych autorskich rozwiązań, czerpiąc z SAP ASAP, wykorzystujemy własną metodykę CompuTec IQ – (Implementation Quality), którą wypracowaliśmy na drodze doświadczenia. Podczas każdej naszej analizy dedykowany zespół konsultantów przeprowadza wywiady z kluczowymi użytkownikami, zespołem projektowym pod stronie Klienta oraz opracowuje koncepcję rozwiązania. Definiowane są cele, założenia i potrzeby biznesowe, a my zajmujemy się tym, jak zaplanować wdrożenie rozwiązania, aby jego efektem był stworzenie narzędzia do realizacji założonej przez Klienta strategii, celów i potrzeb. Doradzamy Klientowi rozwiązania, które przyczynią się w największym stopniu do realizacji jego założeń. Czas trwania analizy zależy zawsze od zakresu wdrożenia. Końcowym efektem analizy wymagań jest sporządzenie koncepcji/ specyfikacji odnośnie zakresu wdrożenia, harmonogramu prac oraz budżetu. Wyniki analizy są zawsze omawiane z Klientami, bo to one wyznaczają dalszą ścieżkę naszych działań.

Wdrożenie

Wdrożenie

Portfolio naszych rozwiązań jest dosyć duże, więc projekty które prowadzimy są bardzo zróżnicowane. Czasami wdrażamy kompleksowe rozwiązania uwzględniające wiele systemów, czasami koncentrujemy się na pojedynczych rozwiązaniach. Prowadzimy projekty zgodnie z wymienionymi metodykami SAP ASAP ora CompuTec IQ. Po rzetelnej analizie potrzeb Klienta i konsultingu w zakresie rozwiązań IT, przystępujemy do pracy i przygotowujemy systemy, tak aby stały indywidualnymi narzędziami do pracy naszych Klientów. Pracujemy w zespołach i wykorzystujemy wiedzę oraz doświadczenie aby w szybkim czasie dostarczyć Klientom rozwiązania do pracy. Nasi kierownicy projektów zarządzają procesami po naszej stronie i utrzymują kontakt z Klientami, aby dobrze wiedzieli co się dzieje i kiedy będą mogli zacząć korzystać z rozwiązań, które przygotowaliśmy. Nasi Klienci otrzymują tez dostęp do systemu zadaniowego, w którym sami mogą podglądać postęp prac, komentować i akceptować realizację zadań. Zdajemy sobie sprawę, że wdrożenie nowego systemu niesie za sobą wiele wyzwań dla Klientów, więc dokładamy wszelkich starań, aby był to płynny i efektywny proces. Zarządzamy zmianą i dbamy, aby w zmiana nie powodowała jakichkolwiek przestojów w funkcjonowaniu organizacji naszego Klienta. Zwłaszcza, że wielu naszych Klientów to firmy produkcyjne i nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek zachwiania w swojej pracy.

Integracje

Integracje

Procesy integracyjne są częstym etapem naszych wdrożeń. Jesteśmy integratorem nie tylko rozwiązań z rodziny SAP ale także z zewnętrznymi rozwiązaniami. Każde wdrożenie integracji jest inne niemniej jednak nie oznacza to, że jest trudne. Dla każdego projektu integracyjnego dobieramy najlepsze rozwiązania, aby proces przebiegał szybko i dawał Klientowi konkretna korzyści z przepływu informacji między systemami. W wielu przypadkach wykorzystujemy platformę SAP Business One Integration Framework czy gotowe integratory z rodziny SAP. Współpracujemy także z operatorem Elektronicznej Wymiany Dokumentów – EDIbridge.

 

Szkolenia

Szkolenia

W ramach każdego wdrożenia zapewniamy dopasowane do procesów biznesowych naszych Klientów szkolenia dla użytkowników końcowych i administratorów. Wiemy, że zmiana systemu często może być sporym wyzwaniem na użytkowników, więc zapewniamy im pełne wsparcie w procesie adaptacji do nowego narzędzia. Indywidualnie dopasowane do grup użytkowych programy szkoleń umożliwiają łatwiejsze przejście na nowy system i wykorzystanie jego potencjału. Ponadto organizujemy szkolenia otwarte na które zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby pogłębić czy ugruntować swoją wiedzę z zakresu systemów SAP. Organizujemy cykle tematyczne szkoleń, dzięki którym każdy obszar funkcjonalności tak dużych rozwiązań jak SAP Business One może zostać pokryty na szkoleniu. Jeśli byliby Państwo zainteresowani szkoleniami, zapraszamy do kontaktu.

Wsparcie

Wsparcie

Usługi serwisu i wsparcia zapobiegają nieplanowanym przestojom infrastruktury, pozwalają na wczesne wykrywanie problemów i usuwanie potencjalnych źródeł awarii, a jeśli do niej dojdzie – szybkie przywracanie sprawności systemu. Warunki świadczenia usług przez dział wsparcia technicznego dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów. Elastycznie dopasowujemy poziom i zakres wsparcia do systemu pracy naszych Klientów. Zapewniamy szereg narzędzi do współpracy z naszych dedykowanym działem serwisu, który obsługuje na bieżąco przychodzące zgłoszenia. Klienci mogą zgłaszać sprawy poprzez różne kanały, ale będąc jednocześnie użytkownika naszego systemu zgłoszeń, mogą śledzić działania naszych konsultantów wsparcia i komunikować się z nim, aż zagadnienie zostanie rozwiązane.