Najlepszy Partner SAP Business One w Europie Środkowej i Wschodniej 2014

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG


Informacje ogólne/Infolinia

Dostosowujemy warunki usług serwisowych  do indywidualnych potrzeb klientów, uwzględniając wymagania dotyczące ciągłości działania systemów, jak również limity budżetowe. Umowa serwisowa może obejmować urządzenie na gwarancji, jak również sprzęt, którego gwarancja już straciła ważność. Szczegółowe warunki usług serwisowych są różne dla różnych produktów . Dokładne informacje dotyczące poszczególnych modeli można uzyskać dzwoniąc do  CompuTec S.A. pod mumer infolinii:


801 700 727 (801 700 SAP)


Usługi zdalnego wsparcia technicznego

Usługi zdalnego wsparcia technicznego świadczone są za pośrednictwem telefonu:

801 700 727 lub kanału elektronicznego-support.computec.pl

Ta usługa pozwala na znaczne obniżenie kosztów i szybki czas reakcji. Kompetentni pracownicy infolinii CompuTec S.A. bardzo często są w stanie zdalnie rozwiązać problem. Ten rodzaj wsparcia można uzupełnić o inne usługi.


Obsługa serwisowa

Typowa obsługa na podstawie umowy serwisowej realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.  Czas reakcji na zgłoszenie uzależniony jest od ważności usterki i wynosi od godziny do 24 godzin. Ważność usterki ustala Dyrektor Wsparcia Technicznego.


Szczegółowe daty wizyt serwisowych powinny być uzgadniane ze Działem Wsparcia Technicznego na co najmniej 3 dni robocze przed datą wizyty.


Usługi serwisowe są wykonywane u klienta w serwisie CompuTec S.A. (w przypadku zabrania sprzętu do serwisu).

Staramy się, jeśli to możliwe  o dokonywanie napraw Sprzętu w miejscu jego lokalizacji, tzn. przeprowadzenia czynności on-site.


Na żądanie klienta lub na podstawie właściwego zapisu Zgłoszenia Serwisowego - zespół CompuTec S.A., poza awarią usunie skutki, jakie wyrządziła ona w środowisku informatycznym klienta. W takim przypadku CompuTec S.A. jest uprawniony do obciążenia klienta kosztami części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych użytych do przywrócenia stanu infrastruktury informatycznej sprzed awarii według sporządzonego i zaakceptowanego przez klienta zestawienia.

W przypadku sprzętu objętego niniejszą umową będącego przedmiotem gwarancji udzielonej przez producenta klient zobowiązany jest do ponoszenia na rzecz CompuTec S.A. udokumentowanych i uzasadnionych opłat, po uprzednim ich zatwierdzeniu.


W przypadku awarii sprzętu klient będzie informowany o możliwościach naprawy sprzętu na zasadzie zmiany konfiguracji sprzętu (upgrade). Na pisemne zlecenie klienta -nasz dział wsparcia technicznego dokonuje upgrade'u za dodatkową opłatą uzgodnioną z klientem.


W przypadku stwierdzenia nieopłacalności naprawy, tj. gdy koszt naprawy będzie porównywalny bądź przekroczy wartość urządzenia, CompuTec S.A sporządza i przekazuje klientowi odpowiednią ekspertyzę wraz z wyceną. Naprawa jest wykonywana na życzenie klienta, po pisemnej akceptacji wyceny. Czas na decyzję klienta wynosi maksymalnie jeden tydzień. Brak decyzji oznacza zgodę na naprawę i poniesienie związanych z tym kosztów.


W ramach umowy CompuTec S.A  nie udostępnia sprzętu zastępczego na czas naprawy lub konserwacji. Sprzęt taki może zostać udostępniony po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy stronami parametrów, okresu, na jaki ma zostać sprzęt wstawiony oraz wynagrodzenia, za które taka usługa będzie świadczona.