Najlepszy Partner SAP Business One w Europie Środkowej i Wschodniej 2014

Sieci LAN, WLAN i WAN

Sieci przewodowe (okablowanie strukturalne) LAN

Sieci teleinformatyczne to przede wszystkim rozwiązania służące do bezawaryjnej i bezpiecznej pracy środowiska informatycznego i wymiany danych.

Dla potrzeb Państwa firmy

 • Projektujemy i instalujemy systemy okablowania strukturalnego, które służą do transmisji danych cyfrowych, głosu (VoIP) oraz obrazu wideo
 • Projektujemy sieci kablowe LAN, oraz radiowe (WLAN) oparte na najnowszych standardach szybkości i opartych na najlepszych algorytmach zabezpieczających
 • Instalujemy pasywne i aktywne urządzenia sieciowe, oraz je konfigurujemy
 • Stosujemy stały monitoring połączeń sieciowych, oraz uaktualniamy firmware'y urządzeń aktywnych
 • Zapewniamy stałą kontrolę bezpieczeństwa sieci
 • Instalujemy i konfigurujemy na jednostkach roboczych firewall'e, pakiety antywirusowe, programy typu antispy itp.

Korzyści Sieci LAN Local Area Network

 • Obniżenie kosztów administrowania
 • Wzrost wydajności pracy
 • skalowalność pozwalająca na szybkie dostosowanie sieci do zmieniających się potrzeb
 • przyspieszenie działania aplikacji, eliminacja przestojów sieci

Sieci bezprzewodowe WLAN

Sieci bezprzewodowe zapewniają mobilność i komfort pracy, oraz uwolnienie się od często sporej ilości okablowania. Główną zaletą jest możliwość połączenia dwóch punktów odległych od siebie nawet o kilka kilometrów i utworzenie w ten sposób rozproszonej sieci wewnętrznej, w której możliwe jest dzielenie jednego łącza Internetowego, korzystanie z komputerów i urządzeń peryferyjnych (drukarek, faksów) będących w innym budynku biura, bezproblemowa wymiana plików lub np. podgląd obrazu z kamer zamontowanych przy stanowiskach pracowników - możliwości nie ma końca.

Oferujemy kompleksową usługę instalacji

 • Małych sieci bezprzewodowych - np. gdzie potrzebne jest podzielenie Internetu na kilka komputerów w mieszkaniu
 • Hotspotów - czyli punktów dostępowych dla użytkowników z zewnątrz np. klientów hotelu czy kawiarni
 • Połączeń punkt - punkt lub punkt - wielopunkt na dużych odległościach pomiędzy budynkami

Usługi obejmują

 • Wstępny projekt sieci i jego wycenę
 • Dostawę sprzętu - routerów, access pointów, anten, okablowania, masztów i innych art. technicznych w miarę zapotrzebowania,
 • Wszelkie prace montażowo-budowlane,
 • Konfigurację sprzętu i komputerów.

Korzyści 

 • Możliwość zbudowania wydajnej sieci w miejscu gdzie położenie okablowania strukturalnego nie byłoby możliwe, lub stanowiłoby bardzo wysoki koszt
 • Łatwość wdrożenia i możliwość rozszerzania zasięgu
 • Zwiększenie efektywnego czasu pracy
 • Bezproblemowe przeniesienie całej sieci LAN w przypadku zmiany lokalizacji
 • Obniżenie całkowitych kosztów instalacji systemu wraz z kosztami eksploatacyjnymi

Wykorzystana technologia
Przy tworzeniu sieci LAN i Wireless LAN korzystamy z produktów światowych liderów w dziedzinie rozwiązań sieciowych. Bardzo rozległa gama przełączników sieci LAN umożliwia nam realizację projektów zarówno dla małych jak i dużych firm o dowolnej złożoności. Różnorodność urządzeń radiowych pozwala na budowę połączeń międzybudynkowych oraz bezprzewodowych sieci lokalnych w technologiach 11 Mb/s i 54 Mb/s.
Rozwiązania oferowane przez Computec S.A. wykorzystywane przy tworzeniu sieci LAN i Wireless LAN cechują się:

 • Wysokim poziomem bezpieczeństwa i mechanizmów ochronnych
 • Dużą wydajnością i niezawodnością pracy systemu
 • Zaawansowanymi mechanizmami podnoszącymi jakość świadczonych usług
 • Dopasowaniem kształtu rozwiązania do potrzeb klienta

Producenci, z którymi współpracujemy to m.in.

 • CISCO SYSTEMS (Computec SA jest certyfikowanym partnerem  Cisco Systems)
 • Molex  - Computec posiada status  „Molex Premice Network Partner” oraz „Certyfikowanego Instalatora firmy Molex”. 

Sieci rozległe WAN

Podstawowe różnice pomiędzy sieciami rozległymi WAN a sieciami lokalnymi LAN to przede wszystkim: rozciągłość terytorialna - wymuszająca skuteczny, zdalny dostęp do wszystkich elementów sieci - oraz fakt korzystania z łączy i protokołów, dostarczanych przez niezależnych operatorów. Te na pozór drobne różnice niosą za sobą cały szereg uwarunkowań, które mają zasadniczy wpływ na całokształt problematyki dotyczącej sieci rozległych. W zależności od szybkości transmisji, technologii dostępu oraz specyficznych potrzeb użytkowników, zewnętrzni operatorzy telekomunikacyjni mogą oferować styk wykorzystujący różne protokoły transmisji. Dla użytkowników końcowych najczęściej są to: PPP, PPPoE, Frame Relay lub ATM.
Oferujemy następujące usługi w dziedzinie budowy sieci WAN: opracowanie kompleksowych projektów sieci tzn: 

 • Wybór odpowiednich technologii
 • Fizyczna i logiczna topologia sieci
 • Szczegółowa konfiguracja urządzeń klienta
 • Zasady bezpieczeństwa
 • Zasady zarządzania i monitorowania sieci
 • Bezpośrednie wykonawstwo
 • Bezpośrednia współpraca z dostawcą łączy telekomunikacyjnych (zamawianie łączy, konfiguracja)
 • Dostawa sprzętu sieciowego klienta
 • Instalacja i uruchomienie urządzeń sieciowych klienta
 • Konfiguracja urządzeń sieciowych klienta
 • Uruchomienie w sieci odpowiednich usług i serwisów sieciowych
 • Przygotowanie odpowiednich narzędzi umożliwiających nadzór i diagnostykę sieci, a w przypadku większych sieci, np. sieci korporacyjnych - budowa Centrów Zarządzania Siecią.

Kompleksowy montaż linii światłowodowych

Realizujemy montaż światłowodowych linii kablowych dla potrzeb telekomunikacji, teleinformatyki, telewizji kablowej i przemysłowej.

 • Kanałowe - instalacja kabli optotelekomunikacyjnych w istniejących kanalizacjach teletechnicznych lub innych.
 • Doziemne - budowa nowych podziemnych tras kablowych.